Zadania  rozwijające umiejętność stosowania arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania problemów.

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje dotyczące problemów algorytmicznych. 

"Dobry Bóg stworzył 0 i 1 a cała reszta jest dziełem człowieka" - parafraza powiedzenia Leopolda Croneckera.